Pendeldörrar


Nopro AB marknadsför moderna dörrlösningar i form av pendeldörrar, slagdörrar, skjutdörrar, automatiska dörrar samt PVC-ridåer. Dessutom har vi försäljning av snabbrullportar. Vår kundkrets är butiker, skolor, industrier, sjukhus etc.
 

Pendeldörrar av polykarbonat

 

   


BonaPend TR och OP
Pendeldörrar avsedda för användning i miljöer med hårt slitage, tex industrier, lager, kylrum, slakterier, livsmedelsindustrier, restauranger och butiker.
 

 

Säkerhetspendeldörrar

 

   


BonaLock säkerhetspendeldörr
Ramkonstruktion av polyetenlister. Dörrbladet är tillverkat av svart, grå eller röd polykarbonat (4 mm) upp till valfri höjd. Därefter vit polykarbonat upp till full höjd. Alternativt hela dörren enfärgad. Dörrtjocklek 40 mm. Fyllning av cellplast. Dörrlås är inbyggt i karmöverliggaren.

Levereras komplett med elskåp, lås, tryckknapp, tidsstyrning, varningslampor och extern larmsignal. Kodlås, kortläsare mm som tillval.
 

 

Glasfiberdörrar


Isolar glasfiberdörr
Dörr av glasfiberarmerad polyester avsedd för användning inom industrier där höga krav ställs på hygien, hållfasthet och motståndsförmåga mot fukt. Kan erhållas som slagdörr eller pendeldörr. Kan även utföras som skjutdörr.
 

     


Isolar PD
Pendeldörr avsedd för isolerade utrymmen i tex kylrum, butiker, stormarknader m.m. Dörren är försedd med siktruta och kan erhållas enkel- eller dubbelflyglig samt slitsskydd av polykarbonat som tillval.

Isolar ID
Innerdörr avsedd för livsmedelsindustrier, simhallar, storkök, offentliga lokaler m.m. Utförs enkel- eller dubbelflyglig, med eller utan siktruta.
Dörrarna kan även leverars i utförande avsett för kyl- och frysrum med bruten köldbrygga och värmeslinga i karmarna.Nopro AB Kontakta oss Dela vår sida
Nålvägen 5 Telefon: 0910-312 25
931 57 Skellefteå             E-post: info@nopro.se